Verkiezing lid en plv lid Landelijke raad

Op maandag 19 november vindt tijdens de regioraad de verkiezing van de vertegenwoordigers van Regio Vlietstreek in de Landelijk raad plaats. Omdat zich geen kandidaten hebben aangemeld heeft het regiobestuur besloten Maarten Drabbe voor te dragen als kandidaat plv. lid Landelijke raad en Alexander Kloppers voor te dragen als lid Landelijke raad. Alexander is nu plv lid. 

De stemgerechtigde leden in regio Vlietstreek worden uitgenodigd om maandag 19 november 2018 om 19:45 uur te komen stemmen. Locatie clubhuis Pius XII, Prins Hendriklaan 30 te Leidschendam.

Regioraad op 19 nov. 2018

De regioraad op maandagavond 19 november 2019 wordt gehouden in het clubhuis van Pius XII, Prins Hendriklaan 30, 2264 SW Leidschendam.

Agenda en link naar stukken is te vinden onder regioraad.

Aan het begin van agenda staat de verkiezing van de vertegenwoordiger van de regio in de landelijk raad. Alle stemgerechtigde leden in Regio Vlietstreek zijn hiervoor uitgenodigd.

Ook kunnen kandidaten zich voor die functie aanmelden. Profiel staat onder vacatures.

 

De agenda van de Landelijk raad op 8 december wordt behandeld.  Op de agenda staan aanpassingen Huishoudelijk reglement vanwege besluiten over waarderingstekens en Scoutfit; voorstel over toekomstbestendig vrijwilligersbeleid; voorstellen over bouw op Scoutinglandgoed Zeewolde en het Activiteitenplan 2019. Verder staat op de agenda de uitgestelde vaststelling van de jaarrekening 2017, en de begroting van 2019 met het geïndexeerde verhoging landelijke contributie per lid voor 2019.

Introductie training 7 november (modules 1&3)

Op deze avond gaan we in op spelvisie en spelaanbod van Scouting Nederland en de trainingsroute binnen Scouting Academy (module 1 en 3). Ook zullen we ingaan op de organisatie van Scouting (groep, regio en land).  Deze training is een introductie op de Leidersvaardigheden trainingEN die de regio geeft in januari en in februari 2019 1).

Aanmelden in SOL: Introductietraining 7 nov 2018

Locatie: clubhuis Be Pals  Laan van Poot 93  Den Haag

Tijd: 19:30 tot 22:00 uur

 

1) Leidersvaardighedentraining voor Bever- en Welpenleiding:  weekend 19/20 januari 2019 - Inschrijven

    Leidersvaardighedentraining voor Scoutsleiding en Explorerbegeleiders: weekend 16/17 februari 2019 - Inschrijven