Op maandag 19 november vindt tijdens de regioraad de verkiezing van de vertegenwoordigers van Regio Vlietstreek in de Landelijk raad plaats. Omdat zich geen kandidaten hebben aangemeld heeft het regiobestuur besloten Maarten Drabbe voor te dragen als kandidaat plv. lid Landelijke raad en Alexander Kloppers voor te dragen als lid Landelijke raad. Alexander is nu plv lid. 

De stemgerechtigde leden in regio Vlietstreek worden uitgenodigd om maandag 19 november 2018 om 19:45 uur te komen stemmen. Locatie clubhuis Pius XII, Prins Hendriklaan 30 te Leidschendam.