De regioraad op maandagavond 19 november 2019 wordt gehouden in het clubhuis van Pius XII, Prins Hendriklaan 30, 2264 SW Leidschendam.

Agenda en link naar stukken is te vinden onder regioraad.

Aan het begin van agenda staat de verkiezing van de vertegenwoordiger van de regio in de landelijk raad. Alle stemgerechtigde leden in Regio Vlietstreek zijn hiervoor uitgenodigd.

Ook kunnen kandidaten zich voor die functie aanmelden. Profiel staat onder vacatures.

 

De agenda van de Landelijk raad op 8 december wordt behandeld.  Op de agenda staan aanpassingen Huishoudelijk reglement vanwege besluiten over waarderingstekens en Scoutfit; voorstel over toekomstbestendig vrijwilligersbeleid; voorstellen over bouw op Scoutinglandgoed Zeewolde en het Activiteitenplan 2019. Verder staat op de agenda de uitgestelde vaststelling van de jaarrekening 2017, en de begroting van 2019 met het geïndexeerde verhoging landelijke contributie per lid voor 2019.