AGENDA en Tijdschema Regioraad Vlietstreek op maandagavond 19 november 2018

 

Tijd: ontvangst 19:30 uur, aanvang 19:45 tot 22:00 uur.

Locatie: Clubhuis Pius XII, Prins Hendriklaan 30, 2264 SW Leidschendam

De regio maakt gebruik van OnTopic. Vertegenwoordigers van de groepen kunnen zich hiervoor aanmelden.

 1. Opening
 2. Verkiezing LR-leden namens Vlietstreek 
 3. Thema: Van Gedragscode tot omgangsvormen in de groep
 4. (Her)benoemingen bestuursleden
 5. Agenda LR 8 december
 6. Activiteitenplan en Begroting 2019
 7. Verslag regioraad 28 mei 2018 en actielijst
 8. 1-minuut rondje groepen
 9. Rondvraag
 10. Datum en locatie volgende regioraad
 11. Sluiting 

Na sluiting informeel met een drankje.

Verslag en stukken staan in de Cloud.