Privacywetgeving (AVG / GDPR)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. Hoewel veel afspraken al opgenomen zijn in de Nederlandse wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), is die wet vanaf dan niet meer geldig. De nieuwe Europese privacywetgeving heeft daarom ook impact op Scouting. 

Lees meer: Privacywetgeving (AVG / GDPR)

Workshops Bestuursontwikkeling - er is nog plaats - start 29 jan

De rol van het groepsbestuur heeft grote invloed op de kwaliteit van de groep. In groepen waar het bestuur hoger gewaardeerd wordt, is ook de motivatie bij leiding hoger en wordt gezamenlijk meer bereikt. Een goed draaiende groep heeft een slagvaardig bestuur, dat weet wat van een modern bestuur wordt verwacht. Het project Bestuursontwikkeling gaat hier dieper op in. 

Omgaan met Autisme en ADHD 21 januari 2018

Deze workshop geeft leiding handvatten bij het omgaan met jeugdleden met de diagnose Autisme/ADHD hebben.

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. 

Tijden: 13:00 uur tot 17:00 uur

Locatie: clubhuis Scouting Orion, Veurselaan 13, 2272 AP Voorburg   Leidschendam

Aanmelden via SOL website