Kwalifictieteken basisvaardigheden EHBO

Het kwalificatieteken hoort bij het diploma basisvaardigheden EHBO en/of snelcursus EHBO-Rode Kruis. Deze diploma’s dienen 2 jaar na behalen via een bijscholingscursus weer gevalideerd te worden. Meer informatie hierover kun je vinden in de kwalificatiewijzer in SOL.Het kwalificatieteken is te bestellen bij de ScoutShop. Bij lokale ScoutShops of de mobiele ScoutShop is het teken alleen op bestelling leverbaar. Neem vooraf contact op met jouw lokale winkel zodat zij dit product voor jou kunnen bestellen. 

 

Privacywetgeving (AVG / GDPR)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. Hoewel veel afspraken al opgenomen zijn in de Nederlandse wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), is die wet vanaf dan niet meer geldig. De nieuwe Europese privacywetgeving heeft daarom ook impact op Scouting. 

Lees meer: Privacywetgeving (AVG / GDPR)

Workshops Bestuursontwikkeling - er is nog plaats - start 29 jan

De rol van het groepsbestuur heeft grote invloed op de kwaliteit van de groep. In groepen waar het bestuur hoger gewaardeerd wordt, is ook de motivatie bij leiding hoger en wordt gezamenlijk meer bereikt. Een goed draaiende groep heeft een slagvaardig bestuur, dat weet wat van een modern bestuur wordt verwacht. Het project Bestuursontwikkeling gaat hier dieper op in.