Regioraad Vlietstreek op maandag 13 november 2017

0m 20.00 uur in het clubhuis van Scoutinggroep RMWG, Binckhorstlaan 405, 2516 BC 's-Gravenhage

 

Agenda

 

1. Opening en mededelingen

2. Verslag regioraad 22 mei 2017 - vaststellen verslag 

3. Terugkoppeling uit de groepen. Elke groep krijgt 60 sec voor het leukste/interessante of

belangwekkende verhaal.

4. Landelijke Raad 9 december 2017

⁃ LR-stukken 9 december zijn te downloaden bij Scouting Nederland en zie vooral de

presentatie. Formuleer vragen voor de LR-vertegenwoordiger Jeroen van den Akker

5. Samenstelling regiobestuur en regioteams

⁃ Voorstel voor herbenoeming huidige penningmeester. Stemming is schriftelijk. - stemming

⁃ Voorstel voor benoeming in 2018 van twee bestuursleden van de Stichting namens regioraad

⁃ Vacatures voor regiosecretaris en coördinator deskundigheidsbevordering - bijlage

6. Scouting Academy en Training - vaststellen bijlage

⁃ Voorstel over verdeling kosten trainingen over samenwerkende regio’s

7. Terugkoppeling Regio Activiteitenteams

8. Actieplan 2018 - vaststellen bijlage

9. Begroting 2018 - vaststellen bijlage

10. Rondvraag

11. Sluiting

 

Bijlagen op te vragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Informeel: Na de regioraad vertelt RMWG over hun ervaringen en plannen na de brand op 19

juni 2016. Hoe zijn zij omgegaan met een grote calamiteit en wat kunnen andere

groepen daarvan leren.