Welpenregiospel 25 mei 2019

 

Beste welpenouders, 

Zoals jullie van de eigen welpenleiding al hadden begrepen, vindt er op zaterdag 25 mei een regiospel plaats waar een groot aantal welpen uit de regio Vlietstreek aan mee doet. Omdat dit best een grote en bijzondere activiteit is, is het belangrijk dat jullie de informatie uit deze brief goed doorlezen. Het regiospel vindt plaats in het Elsenburgerbos in Rijswijk. 

Tijden 

We verzamelen om 12:45 uur. Als uw speltak compleet is, begint de activiteit. Het regiospel duurt tot 15:30 uur. Het is niet mogelijk om een lunch te regelen voor alle welpen uit de regio Vlietstreek, zorg er dan ook voor dat uw welp voor aanvang heeft geluncht. 

Locatie en parkeren 

Het gehele regiospel speelt zich af in het Elsenburgerbos. De ingang van dit bos is te vinden op het volgende adres: Lange Kleiweg 3, 2288 GH Rijswijk. Omdat we best veel welpen verwachten, willen we u zoveel mogelijk vragen om niet voor lange tijd te parkeren. De leiding van uw speltak zal aanwezig zijn om hun welpen te verwelkomen, bij voorkeur blijft u zelf niet langer dan noodzakelijk. Op die manier kunnen alle ouders van deze 300 welpen hun kind veilig en snel afzetten. Ook bij het ophalen van uw welp om 15:30 uur, geldt dit. Volg bij het parkeren de aanwijzingen op van de leiding. 

Voorbereiding op het weer 

Om koud en nat weer voor te zijn is het verstandig uw kind warm aan te kleden. Houd daarvoor het weerbericht op die dag in de gaten. In principe gaat het regiospel door, dus zorg dat uw welp bij regenachtig weer regenkleding mee heeft (bijvoorbeeld aan, of in een rugzakje). Daarnaast is het aan te raden dat de welpen niet hun mooiste kleding en schoenen aan hebben, het blijft immers een scoutingactiviteit! 

Voor verdere vragen kunt u zich wenden tot de speltakleiding van uw groep. 

Tot zaterdag 25 mei! 

Namens alle welpenleiding uit de regio Vlietstreek 

3e ronde Bestuurontwikkeling

Voor de 3e ronde kunnen groepsbesturen zich nu al opgeven. De derde ronde start op maandag 8 oktober 2018. De drie volgende drie avonden zijn: ma 5 november, ma 14 jan 2019 en ma 11 feb 2019.

Regioraad bij Pus XII 19 november 2018

AGENDA en Tijdschema Regioraad Vlietstreek op maandagavond 19 november 2018

 

Tijd: ontvangst 19:30 uur, aanvang 19:45 tot 22:00 uur.

Locatie: Clubhuis Pius XII, Prins Hendriklaan 30, 2264 SW Leidschendam

De regio maakt gebruik van OnTopic. Vertegenwoordigers van de groepen kunnen zich hiervoor aanmelden.

 1. Opening
 2. Verkiezing LR-leden namens Vlietstreek 
 3. Thema: Van Gedragscode tot omgangsvormen in de groep
 4. (Her)benoemingen bestuursleden
 5. Agenda LR 8 december
 6. Activiteitenplan en Begroting 2019
 7. Verslag regioraad 28 mei 2018 en actielijst
 8. 1-minuut rondje groepen
 9. Rondvraag
 10. Datum en locatie volgende regioraad
 11. Sluiting 

Na sluiting informeel met een drankje.

Verslag en stukken staan in de Cloud.