Verslag: Het verslag van de regioraad op 20 jan kan je hier downloaden.

Volgende regioraad is op 20 maart. 2020 in Scoutburgh te Rijswijk. 

Uitnodigingen zijn naar de groepen gestuurd.